Tuesday, October 07, 2008

'మధురవాణి' లో ఉన్న అన్నీ పాటల జాబితా

"మధుర గీతాలు" అనే వర్గంలోని పాటలు

1. చిటపట చినుకులు పడుతూ ఉంటే... - ఆత్మబలం
2.
నా కంటిపాపలో నిలిచిపోరా... - వాగ్ధానం
3.
ఇది మల్లెల వేళయని.. ఇది వెన్నెల మాసమని... - సుఖదుఖాలు
4.
ఊహలు గుసగుసలాడే.. నా హృదయము ఊగిసలాడే... - బందిపోటు
5.
చందమామ రావే.. జాబిల్లి రావే... - సిరివెన్నెల
6.
బంగరు రంగుల చిలకా..పలకవా... - తోటరాముడు
7.
పూసింది పూసింది పున్నాగ... - సీతారామయ్య గారి మనవరాలు
8.
వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావో... - గులాబి
9.
ఒక బృందావనం.. సోయగం... - ఘర్షణ
10.
నన్ను దోచుకొందువటే వన్నెల దొరసాని... - గులేబకావళి కథ

11. పగలే వెన్నెల..జగమే ఊయల... - పూజాఫలం

12. మాటే మంత్రము.. మనసే బంధము... - సీతాకోకచిలుక

13. చినుకులా రాలి.. నదులుగా సాగి... - నాలుగు స్తంభాలాట

14. మాఘమాసం ఎప్పుడొస్తుందో... - ఎగిరే పావురమా

15. వేణువై వచ్చాను భువనానికి ... - మాతృదేవోభవ

16. రాలిపోయే పువ్వా నీకు రాగాలెందుకే... - మాతృదేవోభవ

17. తీగ పూవునో... - మరో చరిత్ర

18. వెన్నెల్లో నడిచే మబ్బుల్లాగా.. వర్షంలో తడిసే సంద్రంలాగా.. - అంతఃపురం

19. అందమే ఆనందం.. ఆనందమే జీవిత మకరందం.. - బతుకు తెరువు

20. నా ప్రేమ నవ పారిజాతం.. పలికింది ప్రియ సుప్రభాతం.. - 20 శతాబ్దం

21. కంచికి పోతావా కృష్ణమ్మా.. - శుభోదయం

22. లాలీ లాలీ అను రాగం సాగుతుంటే.. - ఇందిర

23. సీతా కళ్యాణం హరికథ - వాగ్ధానం

24. ఎవరో ఒకరు ఎపుడో అపుడు - అంకురం

25. నిదరే కల ఐనది..బ్రతుకే జత ఐనది.. - సూర్య s/o కృష్ణన్

26. కొండగాలి తిరిగింది..గుండె ఊసులాడింది.. - ఉయ్యాల జంపాల
27. చినుకై వరదై.. సెలయేటి తరగై.. - విలేజ్లో వినాయకుడు
28. కోపమా నా పైన..ఆపవా ఇకనైనా.. - వర్షం
29. గోరువంక వాలగానే గోపురానికి.. - గాండీవం
29. తల ఎత్తి జీవించు తమ్ముడా.. - మహాత్మ
30. చలిరాతిరి వస్తావని.. చిరువేసవి తెస్తావని..- దొంగరాముడు అండ్ పార్టీ
31. ఒక్కసారి చెప్పలేవా.. - నువ్వు నాకు నచ్చావ్


"అజ్ఞాత గీతాలు" అనే వర్గంలోని పాటలు

1. వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల నేనైతే... - ఆకాశ వీధిలో

2. నవ్వాలి నీతో.. నడవాలి నీతో - నీతో


"కొత్త కోయిల స్వరాలు" అనే వర్గంలోని పాటలు

1. ఆడించి అష్టా చెమ్మా ఆడించావమ్మా... - అష్టా చెమ్మా

2. నడిచే ఏడు అడుగుల్లో... - ఆవకాయ్ బిర్యాని

3. నన్ను చూపగల అద్దం... - ఆవకాయ్ బిర్యాని

4. మామిడి కొమ్మకి మా చిలకమ్మకి ... - ఆవకాయ్ బిర్యాని

5. నీవనీ నేననీ వేరుగా లేమని... - కొత్త బంగారు లోకం

6. నీ ప్రశ్నలు నీవే... - కొత్త బంగారు లోకం

7. ఎవరున్నారని నాకైనా ... - యువత

8. నిన్నే నిన్నే అల్లుకుని కుసుమించే గంధం నేనవనీ.. - శశిరేఖా పరిణయం

9. తెలుసుకో నువ్వే.. నా కళ్ళనే చూసి.. - కావ్యాస్ డైరీ

10. టక టక టక ఎవరో.. - కథ

11. నాతోనే నువ్వు.. నాలోనే నువ్వు.. - వస్తాడు నా రాజు


More to come..!

4 comments:

kamalaker said...

thanking u very much for ur melodious songs

DJ said...

hi Madhra vani, this site is really fantastic and fabulous. and is fully entertained.Its really thankfull to this site.
Here is my request, can u add the song "ralipoye puva neeku raagalu enduke......." from Matru devobhava.(both lyrics and d/w link)

Balu said...

Hi..there was one song..starring NTR, Savitri and SVR
"ananganga oka raju , anaganaga oka rani.." need that song...

kishore said...

Meeru prasthaavinchavalasina inko rendu-moodu paatalu..
1. siri malle neeve.. virijallu kaave.. (pantulamma anukunta)
2. Veena venuvaina madhurima vinnaava.. (intinti raamayanam)
3. Ninu choodaka nenundalenu (Neeraajanam)

-Meekishtamaite.. inkonni paatalu gurthu chesta.. naaperu veyyakkarledu.