Friday, December 19, 2014

చంద్రుళ్ళో కుందేలు ​- 12

మేఘ ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతోంది అప్పుడు.
ఒకరోజు ఉదయం కాలేజీకి వెళ్ళే తొందరలో అద్దం ముందు నించుని జడ వేసుకుంటుంటే "మేఘా.. నీకోసం ఎవరో వచ్చారు" అంటూ ఒక అమ్మాయి పిలుపు బిగ్గరగా వినిపించింది.

​పూర్తిగా ఇక్కడ కౌముది సాహిత్య సంచిక డిసెంబరు సంచికలో... ​